Sıtkı Aslanhan Konferansına Yoğun Katılım

Kişisel Eğitim Ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan Akyazı’da konferansa katıldı.

Akyazı Belediyesi kültürel etkinliler çerçevesinde düzenlediği konferanslarda kişisel eğitim ve gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan konferansı ile Akyazılı vatandaşlar ile bir araya geldi. ‘Bilinçli Aile’ duyarlı gençlik konulu konferansa Akyazılı aileler salonu tıklım tıklım doldurdu. Aslanhan, gençlerin yetiştirilme tarzı, hangi davranışların doğru veya yanlış olduğu gibi konularda katılımcılara bilgi aktardı. Televizyon ve cep telefonu gibi teknolojik aletlerin bilinçsiz kullanımı nedeniyle ailelerin çocukları ile sağlıklı iletişim kuramamalarına dikkat çekti.

Anne babaların çocukları ile ilgilenmelerinin önemine ve bunun çocuğun psikolojik gelişimine katkısına değinen Aslanhan, teknolojik araçlar ile sosyal medyanın gençler ve aileler üzerindeki etkisini, yaşanmış hikayelerden yola çıkarak dinleyicilerle paylaştı.