Başarı ve Mutluluk İçin Hayata Gülümse

Yavru deve annesine sormuş: “Anne, bizim niye hörgücümüz var?”

“Yavrum!” demiş anne, “Çöl sıcağında susuzluğa dayanalım diye.”

“Peki anne,” demiş, “bizim toynaklarımız niye bu kadar geniş?”

“Yavrum!” demiş, “Çölde ayaklarımız kuma batmasın diye.”

“Anne, bizim boynumuz niye bu kadar uzun?”

“Yavrum!” demiş, “Çölde uzaktan gelen tehlikeleri görebilelim diye,”

“Peki anne, o zaman bizim hayvanat bahçesinde ne işimiz var?”

Mutluluk ve başarı için hayata gülümsetmeye çalışan bu eserde yazar verdiği örneklerle ve küçük hikayelerle mutluluğun ve başarının aslında bizim içimizde olduğunu anlatıyor. Hani ressama sormuşlar, “Mutluluğun resmini çizebilir misin?” diye. Ressam cevap vermiş: “Ben çizebilirim de sen anlayabilir misin?”